18 Maja 2024 03:37:33
Nawigacja
¤ Strona główna
¤ Intencje mszalne
¤ Ogłoszenia parafialne
¤ Kalendarium wydarzeń parafialnych
¤ Dom Parafilany
¤ Informacje diecezjalne i Listy Biskupów Polskich
¤ Galeria zdjęć
¤ Piszą i mówią o Nas
¤ Archiwum
¤ Formularz kontaktowy
¤ Szukaj
Bankowe konto parafialne


Podaruj swojej parafii 1% podatku


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Artykuły » Grupy parafialne » 1. RADY PARAFIALNE
1. RADY PARAFIALNE
Ważnymi organem w zarządzaniu w Kościele rzymskokatolickim są rady parafialne (Rada Duszpasterska i ds. Gospodarczych). Podstaw prawnych istnienia rad parafialnych w trzeba szukać w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Kodeks z 1983 r. w kanonie 536 § 1. przewiduje: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić Radę Duszpasterską”. § 2. Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.
Kanon 537 określa, że w każdej parafii powinna być Rada ds. Gospodarczych (Ekonomicznych), która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego.
Oba gremia świadczą proboszczowi pomoc w duszpasterskiej działalności i w administrowaniu dobrami parafialnymi. Rady parafialne mają podwójny charakter, z jednej strony są organem laikatu w parafii koordynującym różne inicjatywy, a z drugiej strony organem doradczym wspomagającym proboszcza. Pierwsze Rady Parafialne w nowo utworzonej parafii ma prawo utworzyć Ks. Proboszcz po zasięgnięciu opinii wiernych.

DZIAŁALNOŚĆ RAD PARAFIALNYCH

Rada Duszpasterska i ds. Gospodarczych, jak pokazała długoletnia praktyka i doświadczenie Kościoła rzymskokatolickiego czynnie uczestniczą w życiu parafii i lokalnej społeczności. Rady parafialne, jako wybrane organy wspólnoty, powinny być rzecznikami interesów różnych grup żyjących w parafii, są zobowiązane do współpracy z władzami lokalnymi. Dwie płaszczyzny – parafialna i lokalna - są miejscem współpracy. Rozmowy między władzami lokalnymi a radami parafialnymi są okazją do wspólnej refleksji i działania dla dobra obywateli lokalnej społeczności, a więc i wiernych. Granice działania rady parafialnej zostały określone w następujących punktach: “Rada parafialna nie może podjąć decyzji, które byłyby sprzeczne z nauką Kościoła rzymskokatolickiego w dziedzinie wiary, moralności i prawa kościelnego. W sprawach spornych decyzja należy do arcybiskupa po zbadaniu wszystkich argumentów”. Drugie ograniczenie, co do zakresu kompetencji rady parafialnej brzmi: “Jeżeli proboszcz po rozpatrzeniu wszystkich argumentów i w poczuciu odpowiedzialności wypływającej z urzędu kapłańskiego nie poprze wniosku wysuniętego przez radę – wniosek nie może zostać przyjęty. Sporna sprawa ma być na nowo rozpatrzona na posiedzeniu rady parafialnej. Jeśli w tym przypadku nie dojdzie do rozwiązania, powinno zostać powołane gremium do rozwiązania sporu”.
Powyższe sformułowania ilustrują fakt, że rada parafialna nie może działać poza obszarem nauki Kościoła (dlatego istnieje prawo “veta” proboszcza). Nie mogą być one jednak interpretowane w sensie negatywnym (zakazu czy kontroli). Rady parafialne jako ciało doradcze są wyrazem jedności Kościoła w wielości jego członków.
Decyzje podjęte przez te gremia po wszechstronnym rozpatrzeniu argumentów “za” i “przeciw” są także znakiem dialogu w łonie Kościoła katolickiego i dążeniem do jedności, mimo różnorodności. Z pewnością do obu gremiów można by wybrać jeszcze inne osoby, ponieważ aktywnie z życiu naszej parafii uczestniczą jeszcze inne osoby np. zbierają pieniądze na budowę naszej świątyni, grupa lektorów, strażacy.

RADA DUSZPASTERSKA

RADA ds. GOSPODARCZYCH
Ministranci


Schola


Wygenerowano w sekund: 0.01 2,488,087 unikalne wizyty